Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35300-VIII-33 Motie van de leden Kops en Beertema over een voltijdbonus van 5% per kwartaal

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-50 Motie van het lid Westerveld over het activeren van de stille reserve

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-51 Motie van het lid Rog c.s. over versoberen van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen en werkloze leraren weer voor de klas krijgen

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-55 Motie van de leden Rog en Rudmer Heerema over differentiatie op de pabo

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-53 Motie van de leden Rog en Bruins over vergroten van de instroom op de pabo

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-75 Motie van de leden Bisschop en Rog over meer maatwerk bieden ten aanzien van bevoegdheden voor het werken met het jonge kind

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-32 Motie van de leden Kops en Beertema over parttimers in het primair en voortgezet onderwijs bewegen om meer uren les te geven

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-37 Motie van de leden Rudmer Heerema en Rog over financieel aantrekkelijk maken van meer uren werken

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

27923-380 Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over een adequaat sanctiebeleid om regionale samenwerking af te dwingen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

27923-376 Motie van de leden Westerveld en Van Meenen over boventallige leraren aan de slag laten gaan op een andere school

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

27923-375 Motie van het lid Westerveld c.s. over een effectieve inzet van onderwijsassistenten

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

27923-372 Motie van het lid Van den Hul c.s. over een gegarandeerde plek op de basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-192 Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

27923-347 Motie van het lid Van den Hul c.s. over de vierdaagse schoolweek niet als oplossing voor het lerarentekort

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-68 Motie van de leden Van Meenen en Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-54 Motie van de leden Van der Molen en Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-50 Motie van het lid Rog over lesgeven in het vmbo door docenten met een pedagogisch-didactisch getuigschrift

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

27923-327 Motie van de leden Kwint en Westerveld over het beperken van het gebruik van uitzendbureaus

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

27923-324 Motie van de leden Westerveld en Kwint over uitgaven aan personeel dat niet in loondienst is

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34950-VIII-16 Motie van de leden Kwint en Westerveld over spoedcursussen naar het leraarschap

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Leraren (AO d.d. 11/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35000-VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Leraren (AO d.d. 24/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Leraren (AO d.d. 09/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35300-VIII) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over leraren

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45