Brief regering : Reactie op verzoek commissie over Kinderopvangtoeslagen (CAF-11)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - verzoek over feitenrelaas CAF 11

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - verzoeken inzake verrekening toeslagen en inzien dossiers

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Motie

35302-21 Motie van het lid Omtzigt c.s. over stoppen van de invordering bij CAF-gerelateerde toeslagzaken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

31066-468 Motie van het lid Omtzigt over verbetering van de praktische rechtsbescherming bij belastingzaken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25