Brief regering : Reactie op moties en toezeggingen, ingediend en gedaan tijdens het debat van 12 september 2019, over het tekort aan arbeidskrachten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

29544-943 Motie van de leden Van Weyenberg en Smeulders over de wijze van afhandeling van verzoeken om uitbreiding van arbeidsduur

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

29544-942 Motie van de leden Van Weyenberg en Tielen over in gesprek gaan met sociale partners om uitbreiding van gewerkte uren te bevorderen

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

29544-947 Motie van de leden Van Brenk en Van Weyenberg over de kans op werk door "open hiring"

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie

29544-941 Motie van de leden Tielen en Palland over het mkb extra prioriteit geven in de aanpak van krapte op de arbeidsmarkt

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

29544-940 Motie van het lid Tielen c.s. over verbetervoorstellen voor omscholing

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-46 Motie van de leden Smeulders en Van Weyenberg over het gebruik van zorgverlof bevorderen

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het tekort aan arbeidskrachten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35