Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35302-68 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 4 november 2019, over het pakket Belastingplan 2020

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag van een wetgevingsoverleg

35302-67 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 28 oktober 2019, over het Pakket Belastingplan 2020

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Eindtekst

35302, eindtekst

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Motie

35302-50 Motie van het lid Omtzigt c.s. over de ambitie dat Nederland niet meer voorkomt in de top vijf van doorstroomlanden

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Bijgewerkte tekst

35302, Bijgewerkt t/m nr. 38 (2e NvW d.d. 22 oktober 2019)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Motie

35302-42 Motie van het lid Lodders c.s. over het monitoren van de consequenties van het stijgende ODE -tarief voor de glastuinbouw

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35302-47 Motie van de leden Omtzigt en Lodders over de juridische houdbaarheid van box 3

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35302-46 Motie van het lid Snels over een onderzoek van de Europese Commissie naar het omzeilen van de meldingsplicht

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie

35302-59 Motie van het lid Stoffer over het bevriezen van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35302-49 Motie van de leden Omtzigt en Lodders over specifieke informatie in de Voortgangsmonitor

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35302-41 Motie van het lid Edgar Mulder over het terugdraaien van de btw-verhoging

Indiener E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35302-58 Motie van het lid Van Raan over een CO2-grensheffing

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35302-56 Motie van het lid Bruins c.s. over de effectiviteit van de CO2-reducerende stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto's

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35302-55 Motie van de leden Van Weyenberg en Alkaya over mogelijkheden voor hogere belastingen op vermogens boven de 1 miljoen euro

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35302-40 Motie van het lid Edgar Mulder over het afschaffen van subsidie voor stekkerauto's

Indiener E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35302-60 Motie van het lid Stoffer over het per 2021 invoeren van de aangepaste vermogensrendementsheffing

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35302-43 Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over onderzoek naar de empirische effecten van verstoringen in het globaal evenwicht

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35302-54 Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het monitoren van de budgettaire opbrengsten van de bronbelasting op rente en royalty's

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35302-61 Motie van het lid Stoffer over de bpm voor auto's in het A- en B-segment

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35302-52 Motie van de leden Alkaya en Leijten over kinderopvangtoeslag voor iedereen die op basis van een medische indicatie in de dagbesteding zit

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie

35302-39 Motie van de leden Edgar Mulder en Wilders over iedere transactie naar een OIC-land belasten met 10% van het transferbedrag

Indiener E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35302-53 Motie van de leden Van Weyenberg en Middendorp over het lage btw-tarief voor toegang tot innovatieve vormen van nieuwsvoorziening

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35302-45 Motie van het lid Lodders c.s. over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

35302-38 Tweede nota van wijziging

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Motie

35302-57 Motie van het lid Van Raan over prioriteit geven aan CO2-reductie

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35302-48 Motie van de leden Omtzigt en Lodders over de implementatie van meetmethoden en de bpm

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

35302-44 Motie van het lid Lodders over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35302-22 Motie van het lid Leijten over het voor de zomer behandelen van het wetsvoorstel ter aanpassing van de liquidatie- en stakingsverliesrekening

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

35302-21 Motie van het lid Omtzigt c.s. over stoppen van de invordering bij CAF-gerelateerde toeslagzaken

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

35302-14 Nota van wijziging

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35302-13 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35302-11 Verslag

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Koninklijke boodschap

35302-1 Koninklijke boodschap

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Memorie van toelichting

35302-3 Memorie van toelichting

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35302-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35302-2 Voorstel van wet

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Activiteiten

Pakket Belastingplan 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 20:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45