Brief regering : Hoofdlijnen van de voorgenomen evaluatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34588-56 Motie van het lid Recourt over evaluatie van de bewaartermijn

Indiener J. Recourt, Tweede Kamerlid

Motie

34588-53 Motie van het lid Verhoeven over de effecten van de wet op het vestigingsklimaat in Nederland

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20.. (34 588)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

IVD-aangelegenheden

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35