Brief regering : Beleidsvisie mkb-financieringsmarkt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35200-XIII-12 Motie van de leden Wörsdörfer en Sneller over onderzoek naar de praktijk van zekerheidstelling bij mkb-financiering

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

32637-364 Motie van de leden Amhaouch en Wörsdörfer over de afstemming tussen en de doorwijzing naar de loketten

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

32545-90 Motie van de leden Sneller en Snels over het tegengaan van excessen bij niet-bancaire kredietverlening

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

31311-203 Motie van het lid Graus over de toegankelijkheid van de mkb-financiering

Indiener D.J.G. Graus, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (AO d.d. 22/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:45

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Financiële markten (AO d.d. 08/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25