Brief regering : Reactie op verzoek commissie om stand van zaken over de zienswijze op het voorstel van de Patiëntenfederatie Nederland over het creëren van een patiëntgeheim

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Standvanzakenbrief toezegging AO Gegevensuitwisseling in de zorg op 9 oktober 2019 t.b.v. VAO na herfstreces

Indiener H.J. Post, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

27529-178 Motie van het lid Hijink over het voorkomen van ieder commercieel gewin op basis van patiëntgegevens

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming (AO d.d. 30/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00