Brief regering : Reactie op de motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35095-10 Motie van het lid Sneller c.s. over beleidsopties voor een volgende neergaande conjunctuur

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-41 Motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Najaarsnota 2018 (35 095, nr. 1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35