Brief regering : Voorstel voor een Klimaatakkoord

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34682-20 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategieën geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden goedkeuren

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32813-204 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32813-176 Motie van het lid Van Raan over flexibiliteit binnen het klimaatakkoord

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

30196-595 Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Jetten over belemmerende wet- en regelgeving

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de Nationale Energieverkenning 2017

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Dertigledendebat over de kosten van het klimaatbeleid

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de kabinetsappreciatie hoofdlijnen Klimaatakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 21:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het pakket klimaatmaatregelen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

Duurzaam vervoer

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50