Brief regering : Aanpak Jeugdcriminaliteit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - De minister voor Rechtsbescherming zal worden verzocht de Kamer te informeren over de voortgang van het jeugdstrafrecht.

Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Motie

35000-VI-33 Motie van het lid Van Oosten over landelijk inzetten van best practices inzake gerichte ondermijningsaanpak

Indiener F. van Oosten, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VI-64 Motie van de leden Van der Graaf en Van Nispen over een prominentere rol voor herstelrecht in het strafrecht

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

31839-619 Motie van het lid Raemakers over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

28741-49 Motie van de leden Raemakers en Kuiken over alternatieven voor het stelsel van schorsen

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

28741-48 Motie van de leden Buitenweg en Raemakers over alternatieven voor jeugddetentie ook buiten de grote steden aanbieden

Indiener K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Motie

28741-45 Motie van het lid Van Toorenburg over verbeteringen voor het jeugdsanctierecht

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Justitiƫle jeugd (AO d.d. 05/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Begroting Justitie en Veiligheid (35000-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Justitiƫle jeugd

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40