Brief regering : Voortgangsbrief inzake energiebesparing

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35000-VII-59 Motie van het lid Van Eijs over belemmeringen wegnemen voor het verduurzamen van appartementen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VII-66 Motie van het lid Akerboom over regelingen gebruiken voor lagetemperatuursystemen en isolatie

Indiener E.S. Akerboom, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05