Brief regering : Toezeggingen naar aanleiding van het algemeen overleg vrachtwagenheffing van 6 maart 2019 (Kamerstuk 31305-287)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

31305-286 Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Schonis over tariefdifferentiatie als stimulans voor emissieloos vrachtvervoer (t.v.v. 31305-283)

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31305-285 Gewijzigde motie van de leden Remco Dijkstra en Von Martels over verlaging van autobelasting en gelden voor verduurzaming en innovatie gelijkwaardig in het wetsvoorstel opnemen (t.v.v. 31305-278)

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie

31305-282 Motie van het lid Schonis c.s. over de besteding van de inkomsten uit de vrachtwagenheffing

Indiener R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Motie

29398-589 Motie van het lid Sienot c.s. over invoering van de kilometerheffing

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 13/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:50

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Vrachtwagenheffing (AO d.d. 06/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40