Brief regering : Onderzoeksrapport impulsprogramma muziekonderwijs en lancering MuziekMatch

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35000-VIII-117 Gewijzigde motie van de leden Asscher en Bergkamp over het initiatief Meer Muziek in de Klas (t.v.v. 35000-VIII-106)

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-28 Motie van de leden Asscher en Bergkamp over muziekonderwijs

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Activiteiten

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55