Brief regering : Voortgang en evaluatie passend onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

35570-VIII-127 Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een algemeen overleg

31497-330 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2019, over passend onderwijs

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

35000-VIII-197 Motie van het lid Westerveld over een passend onderwijsaanbod voor jongeren in jeugdzorginstellingen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34638-6 Motie van de leden Westerveld en Van Meenen over voldoende aangepast lesmateriaal

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31497-280 Gewijzigde motie van het lid Van Meenen over een plan voor samenwerkingsverbanden die het schoolmodel hanteren (t.v.v. 31497-268)

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-267 Motie van het lid Van Meenen over ondersteuningsmogelijkheden beschrijven in de schoolgids

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-228 Motie van het lid Van Meenen c.s. over de plaatsing van ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-218 Motie van de leden Rog en Ypma over bevorderen dat schoolbesturen en samenwerkingsverbanden samenwerken met externe (particuliere) onderwijs- en zorgaanbieders

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 29/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:10

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 15/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:15

Einde vergadering: Stemmingen (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 19:25

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 20 december)

Stemmingen
Tijd activiteit: 19:45

Passend onderwijs

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren en examens

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45