Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen en antwoorden

35210-2 Lijst van vragen en antwoorden inzake de Voorjaarsnota 2019

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35210-III-3 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake de Voorjaarsnota 2019 (Kamerstuk 35210-1)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31865-145 Toezegging over de navolgbaarheid van middelen op de Aanvullende Post en de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

35000-IX-23 Resultaten uitgifte groene obligatie

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

21501-03-128 EU begroting 2019: eerste aanvullende begroting

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

21501-07-1597 Afschrift Nationaal Hervormingsprogramma 2019

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

21501-07-1595 Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2019

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

35000-IX-20 Groene obligatie - Green Bond Framework

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

21501-07-1594 Nationaal Hervormingsprogramma 2019

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

31865-131 Reactie op de motie van het lid Sneller c.s. over beleidsopties voor een volgende neergaande conjunctuur (Kamerstuk 35095-10)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

26234-222 Publicatie IMF Artikel IV-rapport Nederland

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Brief regering

21501-03-126 Nacalculatie Europese afdrachten 2018

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Motie (gewijzigd/nader)

35000-XII-17 Gewijzigde motie van de leden Remco Dijkstra en Kröger over een plan tegen onderuitputting van het Infrastructuurfonds (t.v.v. 35000-XII-12)

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie

35000-17 Motie van het lid Pechtold c.s. over compenseren van tegenvallende reclame-inkomsten voor 2019 van de NPO

Indiener A. Pechtold, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Voorjaarsnota 2019

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Financiële markten

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Debat over de voorjaarsnota 2019 (35210-1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05