Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aanpak van jeugdhulp in gezinshuizen

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

32793-350 Motie van het lid Voordewind c.s. over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XVI-82 Motie van het lid Westerveld over financiƫle belemmeringen voor het pleegouderschap

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XVI-90 Motie van het lid Voordewind c.s. over onderzoek naar het verhogen van de leeftijdsgrens voor gezinshuizen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

34880-9 Motie van de leden Voordewind en Peters over gezinshuizen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XVI-41 Motie van de leden Raemakers en Dijksma over de werving van nieuwe pleegouders

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de evaluatie van de Jeugdwet

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 20:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over zelfdoding in de jeugdzorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Pleegzorg/Gezinshuizen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de beƫdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45