Brief regering : Landelijke rapportage discriminatiecijfers over 2018

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30420-273 Motie van de leden Van den Hul en Sjoerdsma over een actieplan Aanpak geweld tegen lhbti's

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Emancipatiebeleid (AO d.d. 05/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Discriminatie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00