Brief regering : Bouwstenen voor een beter belastingstelsel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan staatssecretaris van Financiën over planning fiscale wetsvoorstellen

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Motie

35095-10 Motie van het lid Sneller c.s. over beleidsopties voor een volgende neergaande conjunctuur

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Brief regering

31066-430 Fiscale Sleuteltabel 2019 en Parameterbrief Belastingdienst 2018

Indiener M. Snel, staatssecretaris van Financiën

Motie (gewijzigd/nader)

31066-417 Gewijzigde motie van het lid Leijten over de conclusie uitwerken in de volgende rapportage over het rulingbeleid (t.v.v. 31066-412)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

34785-86 Motie van het lid Stoffer c.s. over wegnemen van pijnpunten in de marginale druk

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de staatssecretaris van Financiën - Reactie evaluatie fiscale ondernemerschapsregelingen

Indiener A.H.M. Weeber, griffier

Activiteiten

Debat over de belastingdruk voor eenverdieners

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Debat over de Najaarsnota 2018 (35 095, nr. 1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Fiscale beleidsagenda 2019

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:30

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40