Brief regering : Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede ondertekenaar
  H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Mede ondertekenaar
  T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Mede ondertekenaar
  R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

28760-97 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2019, over laaggeletterdheid

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

35000-XV-24 Motie van de leden Segers en Jasper van Dijk over het aansluiten bij het Taalakkoord door werkgevers met buitenlandse werknemers

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-109 Motie van het lid Asscher over het tot stand brengen van schoolbibliotheekvoorzieningen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

30012-94 Motie van de leden Van den Hul en Diertens over obstakels voor deelname aan leven lang ontwikkelen

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

28760-79 Motie van het lid Kuik over analyse van groep "laaggeletterden met Nederlands als moedertaal" in de vervolgaanpak

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

28760-63 Motie van de leden Asante en Van Meenen over vóór 2022 minimaal een derde van de laaggeletterden bereiken met taalcursussen

Indiener A.A. Asante, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 23/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 26/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:40

VAO Leven Lang Leren (AO d.d. 09/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Laaggeletterdheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20