Brief regering : Voornemen tot Wet toeristische verhuur van woningen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35353, eindtekst

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Verslag van een wetgevingsoverleg

35353-36 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 september 2020, over Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Bijgewerkte tekst

35353, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 23 juni 2020

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35353-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nota van wijziging

35353-7 Nota van wijziging

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35353-5 Verslag

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Advies Afdeling advisering Raad van State

35353 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35353-2 Voorstel van wet

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Koninklijke boodschap

35353-1 Koninklijke boodschap

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35353-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35353-3 Memorie van toelichting

Indiener S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en Wonen

Motie

27926-291 Motie van de leden Koerhuis en Beckerman over gemeenten helpen die afspraken willen maken met Airbnb

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

27926-288 Motie van het lid Beckerman c.s. over het achterhalen van gegevens van verhuurders

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

27926-289 Motie van het lid Smeulders c.s. over het delen van data door deelplatforms

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

27926-290 Motie van de leden Koerhuis en Beckerman over woonfraude op Airbnb veroordelen als economisch delict

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

27926-292 Motie van het lid Kops over het vermelden van adressen door Airbnb

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie

27926-293 Motie van het lid Ronnes over een verbod om huizen korter dan 30 dagen te verhuren via Airbnb

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

32847-338 Motie van de leden Koerhuis en Beckerman over woonfraude als economisch delict

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Motie

26419-71 Motie van de leden Van der Lee en Paternotte over vakantieverhuur van woningen via digitale platforms

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XIII-89 Motie van het lid Paternotte c.s. over het innen van toeristenbelasting

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29453-446 Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over de ontwikkeling van een juridisch instrumentarium om toeristische verhuur te reguleren en handhaven (t.v.v. 29453-442)

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Toerisme (AO d.d. 07/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:00

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 20:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Volkshuisvestelijke en ruimtelijk ordeningsaspecten

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15