Brief regering : Reactie op de verzoeken van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 januari 2019, over zelfdoding in de jeugdzorgjeugdzorginstellingen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34880-9 Motie van de leden Voordewind en Peters over gezinshuizen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de evaluatie van de Jeugdwet

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 20:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over zelfdoding in de jeugdzorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30