Brief regering : Uitvoering van de motie van het lid Voordewind over draagvlak voor het VN-verdrag inzake kernwapenverbod (Kamerstuk 33694-31)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede ondertekenaar
    A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

33783-32 Kabinetsreactie op AIV-adviesrapport "Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid"

Indiener S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Motie (gewijzigd/nader)

33694-33 Nader gewijzigde motie van het lid Ploumen c.s. over alomvattende en verifieerbare uitbanning van kernwapens (t.v.v. 33694-32)

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie

33694-31 Motie van het lid Voordewind over draagvlak voor het VN-verdrag

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening (AO d.d. 04/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Kabinetsreactie op AIV-advies inzake kernwapens

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 16:00

Kernwapenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45