Brief regering

Reactie op verzoek commissie inzake de telefonische bereikbaarheid van DUO

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Afschrift brief aan de Nationale Ombudsman over de telefonische bereikbaarheid van DUO

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

21-12-2018
35000-VIII-149Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 december 2018, over het OCW-begrotingsonderdeel Media

30-11-2018
35000-VIII-118Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 november 2018, over OCW-begroting onderdeel Cultuur

26-11-2018
35000-VIII-114Nota van wijziging

01-11-2018
35000-VIII-31Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 17 oktober 2018, over Begrotingsonderzoek OCW 2019

26-10-2018
35000-VIII-15Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

18-09-2018
35000-VIII-2Memorie van toelichting