Brief regering

Beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen en lhbti’s

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

30-11-2017
34775-VI-67Motie van het lid Groothuizen c.s. over de geloofwaardigheid van bekeerlingen