Brief regering

Hoofdlijnen veranderopgave inburgering

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

14-03-2018
32824-216Motie van het lid Becker over gelijk behandelen van mannelijke en vrouwelijke asielzoekers

21-12-2017
34775-XV-35Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Becker over opdoen van praktijkervaring in het inburgeringstraject