Brief regering : Hoofdlijnen veranderopgave inburgering

Download

Indieners

  • Indiener
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32824-235 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juli 2018, over Inburgering en integratie

Indiener M.R.J. Rog, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie onderzoeksrapport Vluchtelingenwerk

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie

32824-211 Motie van het lid Paternotte c.s. over modernisering van de vragen van het examen

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid

Motie

32824-214 Motie van de leden Pieter Heerma en Becker over heroverwegen van het systeem van vrijstellingen bij analfabetisme

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

32824-216 Motie van het lid Becker over gelijk behandelen van mannelijke en vrouwelijke asielzoekers

Indiener B. Becker, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XV-35 Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Becker over opdoen van praktijkervaring in het inburgeringstraject

Indiener C.N.A. Nijkerken-de Haan, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 07/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:00

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Inburgering en integratie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00