Brief regering : MKB-actieplan

Download

Indieners

  • Indiener
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

32637-334 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 oktober 2018, over Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Motie

34775-XIII-66 Motie van het lid Veldman c.s. over een plan van aanpak voor het mkb

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50
Naar boven