Brief regering : Schadeverhaal door slachtoffers van strafbare feiten

Download

Indieners

  • Indiener
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28719-107 Motie van de leden Van Oosten en Van Toorenburg over de betaling van schadevergoeding (herdruk)

Indiener F. van Oosten, Tweede Kamerlid

Motie

33552-35 Motie van het lid Van Nispen over de belangen van slachtoffers

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34257-11 Gewijzigde motie van de leden Van Oosten en Van Toorenburg over de affectieschade altijd vorderen op de veroorzaker van het leed (t.v.v. 34257-9)

Indiener F. van Oosten, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Slachtofferbeleid (AO d.d. 16/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Slachtofferbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de be├źdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15
Naar boven