Brief regering

Stand van zaken inzake de financiering van de (landelijke) publieke omroep

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Plan van aanpak bezuinigingsopties NPO

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.