Brief regering

Stand van zaken inzake de financiering van de (landelijke) publieke omroep

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Plan van aanpak bezuinigingsopties NPO