Brief regering : Stand van zaken frictiekostenregeling regionale omroepen en vensterprogrammering

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon svz vragen vensterprogrammering

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

34550-VIII-83 Motie van de leden Mohandis en Elias over 17 miljoen euro voor toekomstgerichte ontwikkelingen bij regionale omroepen

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

OCW-begroting onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Media algemeen en Journalistiek (algemeen overleg omgezet in een schriftelijk overleg)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 11:00

Media algemeen en Journalistiek

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:45

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40