Brief regering : Rapport adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen

Download

Indieners

  • Indiener
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
  • Medeindiener
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

34997, eindtekst

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Bijgewerkte tekst

34997, bijgewerkt t/m nr. 11 (2e NvW d.d. 17 januari 2019)

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Nota van wijziging

34997-11 Tweede nota van wijziging

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

34997-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Nota van wijziging

34997-7 Nota van wijziging

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

34997-5 Verslag

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet

34997-2 Voorstel van wet

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Advies Afdeling advisering Raad van State

34997 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

34997-1 Koninklijke boodschap

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

34997-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener J.P.H. Donner, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

34997-3 Memorie van toelichting (herdruk)

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30