Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33652-57 Motie van de leden Kröger en Jetten over een zo groot mogelijk aandeel gevaarlijke stoffen vervoeren via de Betuweroute

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

33652-56 Motie van de leden Kröger en Jetten over de criteria voor het inzetten van het routeringsbesluit

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO ERTMS/Spoorveiligheid (AO d.d. 05/07)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 19:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

ERTMS/Spoorveiligheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05