Brief regering : Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Download

Indieners

  • Indiener
    M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
  • Medeindiener
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
  • Medeindiener
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

26643-575 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 september 2018, over Digitalisering

Indiener L.I. Diks, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Motie

34775-XIII-67 Motie van het lid Veldman c.s. over een jaarlijkse top over digitalisering

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Digitalisering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35
Naar boven