Brief regering

Huisvesting van studenten in het nieuwe collegejaar 2018/2019

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Afschrift brief aan gemeenten/kennissteden, onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters en de landelijke studentenvakbond over studentenhuisvesting

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.