Brief regering : Vervolg implementatie Wet beroep leraar en lerarenregister

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27923-295 Motie van de leden Van Meenen en Rog over het bestuur van de Onderwijscoöperatie overdragen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Leraren (AO d.d. 14/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45