Brief regering

Reactie op verzoek commissie om uitkomsten gesprek met betrokken partijen waarvan melding wordt gemaakt in de brief d.d. 10 april 2018 inzake Tussenstand wachttijden in de ggz’; NZa-rapportage en Trimbos inventarisatie ambulantisering (Kamerstuk 25424-396)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Instrumentarium van de IGJ in oprichting
Bijlage
Vervolgaanpak wachttijden