Brief regering

Reactie op ingediende amendementen bij de wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

01-05-2018
Eindtekst

19-04-2018
34629-11Motie van de leden Hijink en De Lange over het toelichten van maatregelen in het BIG-register

19-04-2018
34629-14Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over context geven bij openbaarmaking van tuchtmaatregelen

06-03-2018
34629-6Nota naar aanleiding van het verslag

06-03-2018
34629-7Nota van wijziging

30-01-2017
34629-5Verslag

13-12-2016
34629-3Memorie van toelichting