Brief regering : Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek

Download

Indieners

  • Indiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek (Kamerstuk 29338-158)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

34775-VIII-92 Motie van de leden Bruins en Van der Molen over extra middelen voor fundamenteel onderzoek

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Uitwerking investeringen wetenschap en onderzoek

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Wetenschapsbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50