Brief regering

Beantwoording van vragen die geen directe relatie hebben met de maatregelen uit het Belastingplan 2018

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Overzicht van wijzigingen die in eerdere wijzigingswetgeving is vastgelegd en waarvan de inwerkingtreding op 1 januari 2018 of later is vastgesteld.

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.