Brief regering : Evaluatie Jeugdwet

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Medeindiener
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31839-623 Beleidsinformatie Jeugd

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31839-621 Advies Leeftijdsgrenzen Jeugd

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

34880-4 Signalement knelpunten Jeugdwet

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

34880-2 Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over de evaluatie van de Jeugdwet

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

31839-516 Motie van de leden Van der Burg en Ypma over na drie jaar een tussenevaluatie en na vijf jaar een reguliere evaluatie van de Jeugdwet

Indiener B.I. van der Burg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Jeugdhulp (AO d.d. 31/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Evaluatie Jeugdwet - 34880-1

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Debat over de evaluatie van de Jeugdwet

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 20:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Jeugdhulp

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30