Brief regering : Invulling van een aantal toezeggingen uit het Wetgevingsoverleg Water van 26 november 2018

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35000-J-22 Motie van het lid Kröger c.s. over een zorgvuldig besluit over de zandwinning IJsselmeer

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

35000-J-11 Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over het opwekken van energie door waterschappen

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

25883-299 Motie van de leden Van Eijs en Kröger over een actieve informatie- en monitoringsplicht voor bedrijven

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 16:10

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Water

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45