Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35095-6 Motie van het lid Snels c.s. over voorbereidingen om huishoudens te compenseren voor de kosten van het klimaatbeleid

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie

32813-257 Motie van het lid Moorlag over de gevolgen van de energietransitie voor de positie van werknemers

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een brief met een reactie op het beleid ten aanzien van groen gas en de uitvoering van de motie-Agnes Mulder (Kamerstuk 32813, nr. 234).

Indiener D.S. Nava, griffier

Motie

35004-15 Motie van de leden Agnes Mulder en Sienot over de verdeling van de financiering van de SDE+

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIII-63 Motie van het lid Stoffer over betrouwbaarheid van de energievoorziening in het kader van verduurzaming

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIII-62 Motie van de leden Stoffer en Dik-Faber over inzetten op energiebesparing en isolatie van bestaande gebouwen

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

32813-243 Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder over een gelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

32813-234 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een routekaart voor groen gas

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32813-242 Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder over stimulerende maatregelen die een handelingsperspectief bieden

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

32813-233 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over energiebesparingsmogelijkheden voor particulieren

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32813-204 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

30196-586 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over maatschappelijk draagvlak

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

30196-578 Motie van het lid Jetten c.s. over een meerjarig campagneplan

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

34723-20 Motie van de leden Jetten en Dik-Faber over de vergroening van warmtenetten

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

34723-22 Motie van de leden Dik-Faber en Jetten over een combinatie van energiebesparing en duurzame warmte

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XIII-93 Motie van de leden Jetten en Agnes Mulder over de geleidelijke uitfasering van gasgestookte cv-ketels

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-146 Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over pilotprojecten met gebouwgebonden financiering (t.v.v. 32813-140)

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Nationale Energieverkenning 2017

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de kabinetsappreciatie hoofdlijnen Klimaatakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 21:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35000-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Klimaat en energie (AO d.d. 29/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Najaarsnota 2018 (35 095, nr. 1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25