Brief regering : Verslag van de NAVO bijeenkomst van de Ministers van Buitenlandse Zaken op 4 en 5 december 2018

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33694-30 Motie van het lid Voordewind c.s. over behoud van het INF-verdrag

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening (AO d.d. 04/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering GEANNULEERD

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Debat over de oproep van de Amerikaanse ambassadeur om Russisch gas te boycotten

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

NAVO Ministeriƫle

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:40