Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35000-11 Motie van het lid Klaver c.s. over nakomen van de wettelijk geregelde verplichtingen tot het verlenen van jeugdhulp tot 23 jaar

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

34880-9 Motie van de leden Voordewind en Peters over gezinshuizen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie

34880-10 Motie van de leden Tielen en Peters over verschillende procedures samenvoegen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

31839-619 Motie van het lid Raemakers over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

31839-618 Motie van het lid Raemakers over de realisering van de jeugdhulpplicht door gemeenten

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XVI-33 Motie van het lid Westerveld over de pleegzorgvergoeding na het 18de levensjaar

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31839-596 Gewijzigde motie van het lid Agema (t.v.v. 31839-587) over landelijke regie voor de gespecialiseerde jeugdhulp

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

31839-592 Motie van de leden Peters en Kooiman over het bewegen van gemeenten om een doorzettingsmacht te organiseren

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31839-586 Motie van de leden Raemakers en Kooiman over het publiceren van gegevens over wachtlijsten en wachttijden

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

31839-593 Motie van de leden Peters en Kooiman over afdwingen van regionale samenwerking

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31839-595 Gewijzigde motie van het lid Kooiman c.s. (t.v.v. 31839-585) over een sociale kaart van het specialistisch jeugdhulpaanbod in Nederland

Indiener C.J.E. Kooiman, Tweede Kamerlid

Motie

31839-590 Motie van de leden Westerveld en Kooiman over openbaar maken hoeveel jongeren op zorg wachten

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31839-589 Motie van de leden Westerveld en Kooiman over het realiseren van voldoende plekken voor jongeren die zeer specialistische zorg nodig hebben

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31839-568 Motie van het lid Klein over een onafhankelijke onderzoeksrechter bij de evaluatie van de praktijk van waarheidsvinding

Indiener N.P.M. Klein, Tweede Kamerlid

Motie

34550-XVI-86 Motie van het lid Bergkamp over het in kaart brengen van activiteiten om de jeugdhulp verder te ontwikkelen

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

31839-522 Motie van het lid Keijzer c.s. over vaststellen van Treeknormen voor toegang tot de Jeugdwet (herdruk)

Indiener M.C.G. Keijzer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 10:45

VAO Jeugdhulp (AO d.d. 23/2)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:35

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:00

Debat over de problematiek rond de zorg aan suïcidale tieners

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Debat over de evaluatie van de Jeugdwet

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 20:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene politieke beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30