Brief regering
Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs (herdruk)

Download Download

Ondertekenaars


Bijlagen

Bijlage
Naar een inclusiever hoger onderwijs - Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn