Brief regering : Hoofdlijnen ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

33118-67 Motie van het lid Ronnes c.s. over het in stand laten van bestaande recreatieve wandel- en fietsroutes

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

33118-59 Motie van de leden Veldman en Cegerek over het stellen van regels over meet- en rekenmethoden

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie

33118-58 Motie van de leden Veldman en Cegerek over het gebruikmaken van gevalideerde en onafhankelijke onderzoeken door decentrale overheden

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

33962-175 Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Ronnes (t.v.v. 33962, nr. 135) over eventuele negatieve gevolgen voor werelderfgoederen

Indiener S. van Veldhoven, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

33962-172 Gewijzigde motie van de leden Veldman en Ronnes (t.v.v. 33962, nr. 119) over versimpeling van de ladder voor duurzame verstedelijking

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie

33962-146 Motie van de leden Bisschop en Veldman over inperken van de onnodige verlenging van de reguliere voorbereidingsprocedure

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

33962-122 Motie van de leden Albert de Vries en Dik-Faber over het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten

Indiener A.A. (Albert) de Vries, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Omgevingswet (33 962)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 12:00

Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55