Brief regering : Uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31434-8 Evaluatie expertisecentrum Mediawijzer.net 2015-2018

Indiener A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over de uitvoering van de aangenomen moties bij de begroting 2018 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Kamerstuk 34775-VIII-127)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie (gewijzigd/nader)

34775-VIII-110 Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking (t.v.v. 34775-VIII-73)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34775-VIII-108 Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de mediawijsheid onder senioren en volwassenen (t.v.v. 34775-VIII-36)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-92 Motie van de leden Bruins en Van der Molen over extra middelen voor fundamenteel onderzoek

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-87 Motie van het lid Van Meenen over de toepassing van de urennorm in het voortgezet onderwijs

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-79 Motie van het lid Rog over 9 miljoen euro voor lente- en zomerscholen

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-91 Motie van het lid Van den Hul over seksuele weerbaarheid op scholen

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-74 Motie van het lid Westerveld over versterking van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-80 Motie van het lid Kuik c.s. over nadere vooropleidingseisen aan mbo'ers

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-94 Motie van het lid Bruins c.s. over bevordering voltijdaanstelling en grotere deeltijdaanstelling

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-101 Motie van de leden Bisschop en Rog over vergelijkbaarheid van eindtoetsen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-102 Motie van het lid Bisschop over de evaluatie van de eindtoets

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-72 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de voorlichting over het zijinstromen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-95 Motie van de leden Bruins en Rog over verbetering van de kwaliteit van het techniekonderwijs in het vmbo

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-86 Motie van het lid Van Meenen over de toepassing van de urennorm in het mbo

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-49 Motie van de leden Kuzu en Öztürk over het cross-checkinitiatief uit Frankrijk

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34775-VIII-32 Gewijzigde motie van de leden Rog en Dik-Faber over monumentale kerken (t.v.v. 34775-VIII-23)

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34775-VIII-34 Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen (34775-VIII-25)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34775-VIII-33 Gewijzigde motie van de leden Rog en Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid (t.v.v. 34775-VIII-24)

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-20 Motie van de leden Ellemeet en Arno Rutte over financieringsregelingen voor zelfstandigen

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-29 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de positie van wetenschapsmusea

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-28 Motie van de leden Asscher en Bergkamp over muziekonderwijs

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-19 Motie van de leden Ellemeet en Asscher over de onderhandelingspositie van zzp'ers

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-27 Motie van het lid Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-22 Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over de toegankelijkheid van monumenten

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-26 Motie van het lid Bergkamp c.s. over de "niet-bezoeker" van culturele voorstellingen

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

OCW-begroting onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40