Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

21501-20-1277 Gewijzigde motie van het lid Ploumen c.s. over de belastingtarieven voor bedrijven (t.v.v. 21501-20-1267)

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie

34785-50 Motie van de leden Leijten en Bruins over tegengaan van brievenbusfirma's

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen

Indiener P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

21501-20-1224 Nader gewijzigde motie van de leden Leijten en Van den Hul over bindende afspraken tussen VK en EU om belastingontwijking te voorkomen (t.v.v. 21501-20-1222)

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie

25087-144 Motie van de leden Schouten en Van Weyenberg over verbreding van de grondslag voor de vennootschapsbelasting

Indiener C.J. Schouten, Tweede Kamerlid

Motie

34552-56 Motie van het lid Groot over kiezen voor model A bij de implementatie van de CFC-regels

Indiener V.A. Groot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

21501-07-1385 Gewijzigde motie van het lid Merkies c.s. (t.v.v. 21501-07, nr. 1364) over volledige country-by-country reporting

Indiener A.Z. Merkies, Tweede Kamerlid

Motie

25087-122 Motie van de leden Schouten en Groot over heroverwegen van de belastingverdragen met non-coöperatieve landen

Indiener C.J. Schouten, Tweede Kamerlid

Motie

32013-121 Motie van de leden Koolmees en Nijboer over het gelijktrekken van de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen

Indiener W. Koolmees, Tweede Kamerlid

Motie

34300-56 Motie van de leden Koolmees en Schouten over het meer gelijk trekken van de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen

Indiener W. Koolmees, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/IXB) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:30

Aansluitend aan het VAO Transportraad: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:45

Debat over belastingontwijking

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Belastingplan 2018 (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Debat over belastingontwijking

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45