Brief regering : Reactie op verzoek commissie over de petitie van de heer Kromhout te Weesp over het belang van kunst- en cultuuronderwijs in multicultureel Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

34775-VIII-33 Gewijzigde motie van de leden Rog en Bergkamp over het terugdringen van laaggeletterdheid (t.v.v. 34775-VIII-24)

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-28 Motie van de leden Asscher en Bergkamp over muziekonderwijs

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-27 Motie van het lid Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-22 Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over de toegankelijkheid van monumenten

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-26 Motie van het lid Bergkamp c.s. over de "niet-bezoeker" van culturele voorstellingen

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Activiteiten

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Cultuur

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10