Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om bij de aanbieding van het definitieve Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn aan te geven in hoeverre en op welke punten de Kamer nog invloed kan uitoefenen

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Motie

33037-245 Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over pluimveemest

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

34550-XIII-81 Motie van het lid Geurts c.s. over het stimuleren van beter bodembeheer door agrariërs

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

34300-XIII-111 Motie van het lid Geurts over versimpeling van de mestwetgeving

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (34 300-XIII) Voortzetting

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Economische Zaken (XIII) (onderdeel Landbouw en Natuur) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

VAO Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (AO d.d. 16/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Mestbeleid/Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15