Brief regering : Uitvoering van de motie van de leden Segers en Van Dam over een boetewet naar Duits model (Kamerstuk 30950-108)

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A. Blok, minister van Veiligheid en Justitie
  • Medeindiener
    R.H.A. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Discriminatie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25