Brief regering

Uitvoering van de motie van de leden Segers en Van Dam over een boetewet naar Duits model (Kamerstuk 30950-108)

Download Download

Indieners